Opencart 3 

Відкрийте файл /system/config/default.php і змініть параметр 'session_engine'.
// Session
$_['session_engine']       = 'db';
Можливі значення: 
  • db – сесії зберігаються у базі даних, таблиця oc_session;
  • file – сесії зберігаються у каталозі, вказаному в константі DIR_SESSION у config.php.

Opencart 2.3

Відкрийте /system/framework.php і знайдіть стрічку:
$session = new Session();
Та модифікуйте її:
$session = new Session('file');
Можливі значення: 
  • db – сесії зберігаються у базі даних, таблиця oc_session. Насправді не працює, тому що відповідний драйвер недописаний і потребує доопрацювання;
  • file – сесії зберігаються у каталозі, вказаному в парметрі session.save_path у конфігурації PHP;
  • native – сесії зберігаються у каталозі, вказаному в парметрі session.save_path у конфігурації PHP.